ÇalışmalarÇALIŞMALAR

  • Kurumsal amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için iş akışında yapılması gereken değişikliklerin takibi ve koordinasyonu, eylem planı takibi,
  • Düzenli olarak yapılan Öz değerlendirme çalışmalarının takibi ve yaptırımları,
  • Olay bildirim sistemi, Risk yönetim süreçleri ve Acil yardım ve afet yönetimi gibi dış kaynaklı alınan destek programları ile koordinasyon ve takip,
  • Hasta ve çalışan memnuniyeti ile ilgili çalışmalar ve iyileştirmeler,
  • SKS Diyaliz kapsamındaki dokümantasyon takibi,
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçlerin yönetilmesidir.